หลักสูตรวิชาชีพ

ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค (ด้านการบินและอวกาศ ด้านยานยนต์ ด้านการผลิต ด้านการเกษตร/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านสุขภาพ) รวมถึงทุกคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีจัดการที่มีความท้าทายแบบใหม่จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือ CFD ในวงกว้าง สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพ APPLY

หลักสูตรวิชาชีพ APPLY สามหลักสูตร จะเปิดสอนในรูปแบบของ MOOC ซึ่งมีการปรับให้ตรงกับความต้องการด้านการฝึกอบรมของภาคอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคและลักษณะพิเศษของแต่ละประเทศในกลุ่ม: หนึ่งหลักสูตรสำหรับประเทศอินเดีย หนึ่งหลักสูตรสำหรับประเทศมาเลเซีย และอีกหลักสูตรหนึ่งสำหรับประเทศไทย