lines

Apakah projek APPLY ini?

Kursus Induk baru dalam Dinamik Bendalir secara Pengkomputeran Gunaan (APPLY) untuk melatih jurutera yang berminat di dalam bidang simulasi , pakar R&D dan generasi baru pengurus  industri di India, Thailand dan Malaysia di dalam bidang Dinamik Bendalir secara Pengkomputeran Gunaan.

Master Degrees

7

Ijazah Sarjana
diiktiraf

Professional Training

3

Kursus latihan
profesional

Academic Staff

40

kakitangan akademik
terlibat

Apply Labs

7

Makmal APPLY

Partners

12

Rakan Kongsi

goal

Objektif

work

Kursus
Profesional

news

Berita & Peristiwa