Keputusan

D1.1       Laporan mengenai kurikulum yang serupa di Asia

D1.2       Laporan mengenai kurikulum yang serupa di Eropah

D1.3       Memerlukan laporan analisis mengenai kursus latihan profesional yang berkaitan dan permintaan untuk latihan praktikal

D1.4       Final report with recommendations

D2.1       APPLY VLE spesifikasi

D2.2       Lawatan sambil belajar ke Eropah untuk Pembangunan Kurikulum

D2.3       APPLY VLE

D2.4       Penerangan berkaitan metodologi dan alatan

D2.5       Rekabentuk kursus-kursus APPLY

D2.6       Bimbingan Tenaga Pengajar

D2.7       Reka bentuk kursus latihan profesional APPLY

D3.1       Kursus APPLY- bahan pembelajaran

D3.2       Bengkel Latihan di Asia

D3.3       Latihan dalam talian untuk kakitangan akademik di APPLY VLE

D3.4       Laporan rangka kerja biasa untuk penubuhan “APPLY Labs” (Makmal APPLY)

D3.5       Hari Info APPLY di negara rakan kongsi

D3.6       Laporan program latihan praktikal

D4.1       Laporan akreditasi berkaitan perkembangan kurikulum di negara rakan kongsi

D4.2       Alatan untuk penilaian program APPLY

D4.3       Penyampaian program APPLY di negara rakan kongsi

D4.4       Laporan penilaian sementara penyampaian program APPLY

D4.5       Laporan penilaian akhir penyampaian program APPLY

D5.1       Lembaga Kualiti

D5.2       Pelan Jaminan Kualiti

D5.3       Laporan QA berkala

D5.4       Laporan Akhir Impak dan Penilaian

D6.1       Pelan Penyebaran

D6.2       Laman Web APPLY

D6.3       Analisis pihak berkepentingan

D6.4       Portfolio bahan penyebaran

D6.5       Persidangan Akhir APPLY

D6.6       Pelan Eksploitasi dan Kemampanan

D7.1       Penyelarasan Teknikal

D7.2       Penyelarasan Pentadbiran

D7.3       Perancangan Kontingensi & Resolusi Konflik

D7.4       Laporan Projek

D7.5       Perjanjian Konsortium

D7.6       Perjanjian Konsortium